بررسی اصالت گواهی دوره

به سامانه اصالت سنجی گواهی اخبات خوش آمدید

تمامی گواهی هایی که توسط اخبات صادر می گرد در این سامانه ثبت شده و قابل پیگیر است.

اگر گواهی خود را پیدا نمی کنید تا یک هفته بعد از صدور صبر کنید و اگر بعد از یک هفته موفق به یافتن آن نشدید با پشتیبانی تماس بگیرید.

برای جستجوی گواهی در کادر زیر کد ملی یا شماره گواهی خود را وارد کنید و کلید جستجو را بزنید