راهی را که آغاز کردیم...

تا به حال شده که برای یاد گرفتن یه مهارت جدید که بتونی با اون کار خاصی بکنی، شغلی بگیری، یا پروژه‌ای انجام بدی، بین انواع کلاس‌ها و کتاب‌ها و سی‌دی‌هایی که واقعا نمی‌شه اطمینان کرد چه محتوایی دارن و چقدر به کار آدم میان سردرگم شده باشی؟ یا اینکه در انتخاب دوره های علوم انسانی و معارفی و کیفیت و ارزش انتخاب اون ها شک کرده باشید؟ بله، ما هم خودمون این سردرگمی رو قبلا کشیدیم. برای همین تیمی تشکیل دادیم تا به شما اطمینان بدیم شما با کمترین زمان از دور ترین مکان و با بهترین اساتید مهارت ها و مفاهیمی که به آموختن آن ها علاقه مند هستید را یاد می گیرید در این مسیر به راهی بهتر و نزدیک تر از مدرسه تماما هوشمند و مجازی نرسیدیم مدرسه ای با ویژگی هایی از جمله:

راهی را که آغاز کردیم...

تا به حال شده که برای یاد گرفتن یه مهارت جدید که بتونی با اون کار خاصی بکنی، شغلی بگیری، یا پروژه‌ای انجام بدی، بین انواع کلاس‌ها و کتاب‌ها و سی‌دی‌هایی که واقعا نمی‌شه اطمینان کرد چه محتوایی دارن و چقدر به کار آدم میان سردرگم شده باشی؟ یا اینکه در انتخاب دوره های علوم انسانی و معارفی و کیفیت و ارزش انتخاب اون ها شک کرده باشید؟ بله، ما هم خودمون این سردرگمی رو قبلا کشیدیم. برای همین تیمی تشکیل دادیم تا به شما اطمینان بدیم شما با کمترین زمان از دور ترین مکان و با بهترین اساتید مهارت ها و مفاهیمی که به آموختن آن ها علاقه مند هستید را یاد می گیرید در این مسیر به راهی بهتر و نزدیک تر از مدرسه تماما هوشمند و مجازی نرسیدیم مدرسه ای با ویژگی هایی از جمله:

دوره های مدرسه
مشاهده همه
وصال رحمت، منوط به اخبات، خشیت و خضوع است؛ چون این مخبتین هستند که قرب حق به آنان واصل می گردد.
عین صاد
کتاب اخبات

تعداد دانشجو

1

تعداد دوره ها

0

اساتید اخبات

0

کلیه حقوق مادی و معنوی دوره ها متعلق به وبسایت آموزشی اخبات می باشد

Ekhbat School Web