پل های ارتباطی

سید حامد ترابی

  • نویسنده؛ کارشناس اقتصادی و پژوهش گر تاریخ و تحریم

برخی از کتاب های سید حامد ترابی:

  • کتاب «جنگ اقتصادی، فهرست تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران» انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی»
  • کتاب «سراب مذاکره: بررسی دلایل شکست رویکرد مذاکره برای رفع تحریم»
  • آسیب شناسی راهبرد مذاکره برای رفع تحریم